Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

I tillegg til den individuelle oppfølgingen er det viktig å tilrettelegge for gode og stabile bomiljøer. I forbindelse med planleggingen av tilrettelagte boliger bør både boligens beliggenhet og utforming vurderes (385).

Det er lite gunstig hvis personer med psykoselidelser tilbys bolig i bomiljøer preget av sosial uro, så sammensetningen av beboere bør vurderes nøye.

Studier viser at behandlingsmiljøet på sykehusavdelingen har betydning for personer med psykoselidelser, jf. Sykehusmiljøets betydning. Det er ikke identifisert lignende undersøkelser i samlokaliserte boliger i kommunen, men erfaringer som er gjort, peker i samme retning med hensyn til hva som er virksomme miljøfaktorer.