Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Sosial-­ og helsedirektoratets rapport «Brukermedvirkning – psykisk helsefeltet. Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse» (5) ble utgitt i 2006. Denne rapporten er til god hjelp for de som vil skaffe seg kunnskap om brukermedvirkning. Den kan også stimulere til ytterligere utvikling av reell brukermedvirkning.

Det overordnede målet beskrives slik:
«Brukere og pårørende har reell innflytelse på utformingen av tjenestene både på individuelt nivå og på systemnivå. Brukeres erfaringer med og forståelse av psykiske lidelser er en del av den faglige forståelsen av psykiske lidelser og gjenspeiles i anbefalinger av tiltak/behandlingsveiledere» (5).

I samsvar med dette målet må det utvikles en faglig kompetanse, der forståelse for brukernes synsvinkler og erfaringsbaserte kunnskap alltid skal være en sentral faktor. «Brukermedvirkning i praksis» er et program for økt bevissthet og økt kompetanse om brukermedvirkning i daglig praksis innen psykisk helsevern. Programmet er utviklet av en gruppe ved Universitetet i Stavanger (6).