Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Pårørende vil kunne være sentrale samarbeidspartnere med den kjennskapen de har til pasienten, og de vil kunne ha rett til informasjon og medvirkning. Involvering av pårørende i utredning og behandling kan være med på å redusere risikoen for tilbakefall (12­–14) og gi økt opplevelse av mestring og tilfredshet både hos pasient og pårørende (15).

Opplysninger om pasienten er imidlertid som hovedregel underlagt taushetsplikt, jf. helsepersonelloven (16) § 21, og rett til medvirkning og informasjon forutsetter derfor samtykke fra pasienten eller lovhjemmel. Pårørendes rettigheter, herunder retten til informasjon, er nærmere omtalt i veilederen Pårørende – en ressurs (17). Veilederen beskriver hvordan gode rutiner som sikrer ivaretakelse av pårørendes rettigheter, ønsker og behov, kan etableres i virksomhetene.