Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Pårørende kan ha ulike roller. De kan være en kunnskapskilde, en omsorgsgiver, en viktig del av nettverket og nærmiljøet, og de kan også være pasientens representant i ulike fora. De fleste foreldre har flere av disse rollene samtidig. Hvilken rolle pårørende har i pasientens liv, vil være av betydning for hvordan de kan og bør involveres. I tillegg er pårørende mennesker med egne rettigheter og behov. Fagpersoner kan noen ganger oppleve å møte pårørende som i sin fortvilelse framstår aggressive og krevende. Fag­personer må da være på vakt for ikke å stigmatisere dem som «vanskelige pårørende». Pårørende i krise og sorg må få oppleve å bli møtt med sjenerøsitet og inviteres til en dialog, slik at det kan legges til rette for en god samarbeidsrelasjon mellom alle parter.

Noen pårørende kan selv bli syke av stress og belastninger som en følge av rollen som pårørende. Det kan være mulig å forebygge dette gjennom et samarbeid som innebærer kunnskapsutveksling, veiledning, støtte og avlastning. Ved behov utover å få støtte til pårørenderollen må pårørende få hjelp til å søke behandling for egen del hvis det er behov for dette.