Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

En god relasjon mellom pasient/bruker og fagperson er en forutsetning for god utredning, behandling og oppfølging. En rekke studier viser at en god terapeutisk relasjon har betydning for utfallet av behandlingen både poliklinisk og på institusjon (29). En fortrolig relasjon preget av tillit og grunnleggende enighet om målsettingen med behandlingen, oppfølgingen og de metodene som brukes, er derfor helt vesentlig. En god relasjon er preget av behandlernes empati, respekt, engasjement og formidling av håp, trygghet og realistisk optimisme. Forholdet til pårørende og familie krever samme tilnærming. Møter og samtaler er de mest brukte virkemidlene i samhandlingen mellom pasienter/brukere og fagpersoner. Det blir da viktig at møtet skjer i en atmosfære av trygghet, forståelse og likeverd. Fagpersonen må legge vekt på å formidle håp og tro om at økt mestring er mulig, og det må tilrettelegges for at brukeren kan ta i bruk sine egne ressurser for å få et bedre liv.

Helsepersonell som får gode resultater i behandlingen, beskrives ofte som varme, forståelsesfulle, erfarne og aktive. God kommunikasjon og dialog mellom pasient/bruker og fagperson fordrer at begge parter er åpne og lydhøre overfor hverandre (30). Da kan fagkompetanse og brukerkompetanse utfylle hverandre.