Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Kontinuitet i behandlingen er ansett for å være et helt sentralt og nødvendig element i behandlingen av mennesker med alvorlige psykiske lidelser (31). Det er imidlertid forsket lite på sammenhengen mellom kontinuitet i behandlingen og sykdomsforløp (prognose). Adair (32) har vist at kontinuitet var assosiert med høyere livskvalitet, bedre funksjon, lavere symptomnivå og høyere grad av tilfredshet med mottatte helsetjenester hos brukeren. En undersøkelse fra samme forskergruppe av en mulig sammenheng mellom kontinuitet i behandlingen og kostnader knyttet til behandlingen og oppfølgingen, viste at kostnadene var lavere når kontinuiteten ble bedret (33).