Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Komorbiditet kan defineres som samtidig tilstedeværelse av én eller flere psykiske lidelser eller somatiske tilstander utover hoveddiagnosen (52). Komorbide psykiske tilstander er hyppig forekommende hos pasienter med psykoselidelser. De komorbide psykiske lidelsene hos pasienten må identifiseres og behandles så tidlig som mulig, ettersom komorbide lidelser har en negativ innvirkning både på prognose og resultatet av behandlingen av psykoselidelsen (52;53).

De mest aktuelle psykiske komorbide tilstandene hos pasienter med en psykoselidelse er angstlidelser, depressive lidelser, personlighetsforstyrrelser og rusmiddelmisbruk. Komorbide lidelser blir ofte ikke oppdaget i den kliniske praksisen, fordi behandlere bruker ustrukturerte intervjuer i utredningen og vurderingen av pasienten. Det er derfor viktig at en antar at komorbiditet er regelen framfor unntaket, og at det gjøres en strukturert vurdering både av psykosesymptomene og eventuelle komorbide tilstander (52). Siden forekomsten av komorbide lidelser ved psykoser er høy, anbefales det å bruke strukturerte kartleggingsinstrumenter i utredningen (se kapittelet Utredning, som tar for seg utredning av samtidige lidelser / komorbide tilstander).