Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Det er vanlig å dele personlighetsforstyrrelser (PF) inn i grupper (clustere). Norge er gjennom medlemskapet i WHO forpliktet til å følge det internasjonale diagnosesystemet ICD-­10 (83). I forskningssammenheng brukes ofte det amerikanske diagnosesystemet DSM-­IV (84), som bruker følgende inndeling:

 • gruppe A personlighetsforstyrrelser, som er de alvorligste, herunder regnes schizotyp, schizoid og paranoid PF
 • gruppe B personlighetsforstyrrelser, som også er alvorlige, herunder regnes borderline, narsissistisk, antisosial og hysteriform PF
 • gruppe C personlighetsforstyrrelser, som regnes som lettere, herunder hører unnvikende, tvangsmessig og avhengig PF

Paranoid PF, schizotyp PF og schizoid PF har lenge vært regnet som en av flere lidelser innenfor schizofrenispekteret (85). Til forskjell fra mange andre komorbide psykiske lidelser hos pasienter med psykoselidelser, har personlighetsforstyrrelser fått relativt liten forskningsmessig oppmerksomhet. En oversiktsartikkel antyder likevel at prevalensen av komorbiditet relatert til PF og psykoselidelser ligger rundt 40 %, selv om variansen er stor mellom de ulike studiene som er inkludert (86). Antisosial PF er den personlighetsforstyrrelsen det har blitt forsket mest på når det gjelder komorbiditet mellom PF og psykoselidelser. En slik form for komorbiditet ser ut til å medføre en økt risiko for rusmiddelmisbruk og rusmiddelavhengighet samt ser ut til å gi en økning i kriminell atferd (87). Kortvarige psykosesymptomer er også et vanlig symptom ved ustabil personlighetsforstyrrelse, og så mange som 50 % av pasienter med ustabil personlig­hetsforstyrrelse har rapportert om hørselshallusinasjoner (88).

Studier tyder på at personlighetsproblematikk i tidlig voksen alder øker risikoen for å utvikle psykoselidelser senere i livet, og det er foreslått at det kan være en felles underliggende sårbarhetsfaktor for begge disse psykiske lidelsene (89). Personlighets­-problematikk kan også være en del av symptombildet ved psykoselidelser, slik at det blir vanskelig å skille PF ut som en separat lidelse (86). Pasienten bør ut av en akutt psykosefase før personlighetsforstyrrelser kartlegges (se kapittelet Utredning).