Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Graden av depressive symptomer vurderes i denne pasientgruppen mest enkelt og valid ved bruk av Calgary Depression Schizophrenia Scale (CDSS) (170). CDSS inkluderer ikke symptomer som er en del av det negative symptombildet, og vil derfor ikke overvurdere depresjonsgraden hos pasienter med stor grad av sosial tilbaketrekking. CDSS opererer med en totalskåre for hva som kan regnes som terskel for en klinisk depresjon, og kan brukes til å vurdere behovet for depresjonsbehandling. CDSS ledd nr. 8 vurderer graden av tanker og intensjoner knyttet til selvmord, og kan være et ledd i oppfølging av dette.

Alle pasienter skal, når de tas inn i psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten, kartlegges med hensyn til risikofaktorer for selvmord (jf. Nasjonal retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern (171)), herunder faktorer som rusbruk, tidligere selvmordsforsøk, selvmord i familien, relasjonsbrudd, opplevd håpløshetsfølelse og negativ oppfatning av å ha en alvorlig psykisk lidelse.

Verktøy:
CDSS
Kartlegging av risikofaktorer for selvmord
Selvmordsrisikovurdering