Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Kartlegging av rusmiddelbruk er nødvendig som en del av den differensialdiagnostiske utredningen. Dersom det er ønskelig med mer spesifisert differensialdiagnostikk om rus, anbefales det å bruke Modul E i SCID. Somatiske årsaker til pasientens symptomer må utelukkes. Selv om det på gruppenivå finnes mindre endringer i sentralnervesystemets struktur, kan ikke CT-eller MR­-funn (henholdsvis computertomografi og magnetresonanstomografi) brukes diagnostisk. Billeddiagnostikk er derfor primært aktuelt for å utelukke spesifikke hjerneorganiske årsaker til psykosesymptomer. Terskelen for å ta rutinemessig cerebral MR for å utelukke hjerneorganiske årsaker bør være lav hos unge pasienter som kommer i behandling første gang.

Differensialdiagnostiske vurderinger av andre årsaker til pasientens psykose, for eksempel utviklingsforstyrrelser, alvorlige personlighetsforstyrrelser eller andre alvorlige psykiske lidelser, må også foretas. Differensialdiagnostikk av forskjellige psykoselidelser vil primært ha betydning for planleggingen av omfanget og varigheten av videre behandling og oppfølging.