Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

For kartlegging av familiens erfaringer og opplevelser er The Family Questionnaire et selvutfyllingsskjema som viser familiemedlemmers erfaring med omsorg (173), mens The Caregiver Burden Inventory (CBI) kartlegger hvordan personer som er i nær familie med personer som utvikler en psykose for første gang, opplever situasjonen (174). Det finnes også ulike forskningsinstrumenter. Informasjon kan fås ved TIPS Sør­-Øst (175).

Verktøy:
The Family Questionnaire
CBI