Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Sykdomsbildet ved psykoselidelser er sammensatt, og det er en fordel å bruke kliniske symptomskalaer som vurderer flere symptomområder. Av disse skalaene er Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) (168) mest brukt. PANSS gir en vurdering av positive, negative og allmenne symptomer. Det finnes et grundig semistrukturert intervju som letter informasjonsinnhentingen ved PANSS (SCI-­PANSS). PANSS-­intervjuet er kopibeskyttet og lisensiert. Det vil si at en må kjøpe tillatelse til å bruke det. Et alternativ er Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) (169). Den ordinære versjonen av BPRS vurderer primært positive og allmenne symptomer, men ikke negative symptomer. BPRS finnes fritt tilgjengelig på Helsebiblioteket.

Verktøy:
PANSS
BPrS