Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

En betydelig reduksjon i forventet levealder er felles for alle alvorlige psykiske lidelser. Overdødeligheten skyldes i hovedsak hjerte-/karsykdommer og lungesykdommer. ­Hjerte-/karsykdommer er en hyppig dødsårsak i befolkningen samlet sett, men det er store psykososiale forskjeller i frekvens, alvorlighet og dødelighet av tilstanden.

Psykoselidelser diagnostiseres oftest hos unge voksne. Dette gjør at forebyggende behandling kan ha betydelige positive gevinster på utviklingen av somatisk sykdom.

Utviklingen av sykdommer som der livsstil, kosthold, røyking, andre samtidige sykdommer og arvelige tilstander er av stor betydning, bør vies særlig oppmerksomhet. Det er viktig å rette fokuset mot røykeslutt og mosjonsvaner. Overvekt er uheldig av flere ­årsaker, det øker risikoen for å utvikle diabetes og forhøyede fettstoffer. Stor grad av overvekt og fedme kan også virke sosialt isolerende. Dessuten forandres stoffskiftet ved overvekt, en tilstand som betegnes som metabolsk syndrom. Metabolsk syndrom øker risikoen for hjerte-/karsykdom.

Blodprøver, høyde og vekt

Ved første kontaktperiode må det tas blodprøver som fastende blodsukker og fett­stoffer i blodet for å avdekke mulige risikofaktorer. I tillegg må blodtrykk, vekt, høyde og kroppsmasseindeks beregnes. Det kan også være nyttig å registrere livvidde, fordi det er en enkel og verdifull parameter å følge over tid.

Røyking

Røyking er hovedårsaken til redusert levetid (197). Røykeanamnese er derfor viktig, og pasienter som røyker, bør få hjelp til å slutte. Røykeslutt krever aktsomhet når det gjelder metabolismen av noen legemidler, for eksempel nedsettes metabolismen av clozapin og olanzapin betydelig, og en dosereduksjon på 25 % den første uken ved ukeslutt anbefales (198), se også Andre forhold ved antipsykotisk behandling.

Kosthold og mosjon

Tidlig i forløpet bør det gis god og tilrettelagt informasjon om kosthold og mosjon. Kosthåndboken (199) er et hjelpemiddel som kan bidra til god kvalitet i rådgivningen. Ved tilrettelegging av sosiale aktiviteter bør også fysisk aktivitet vektlegges, se Fysisk aktivitet, trening og fysioterapi.

Verktøy/undersøkelser
Blodprøver
Urinprøve
Blodtrykk
Høyde, vekt, livvidde, KMI
Anamnese: røyking, kosthold, mosjon
Ev. EKG