Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

I store befolkningsundersøkelser er det vist at pasienter med langvarige psykiske lidelser gjennomgående har dårligere tannhelse enn gjennomsnittsbefolkningen, og de går sjeldnere til tannlegen. Det er publisert undersøkelser av pasienter med ulike langvarige psykiske lidelser og tannhelsen deres både i Sverige og Danmark, og det er ikke grunn til å anta at situasjonen er vesentlig annerledes i Norge (200;201). Personer med ­diagnosen schizofreni er mer utsatt for tannhelseproblemer (202). Dette gjelder ­spesielt manglende tenner og tenner med fyllinger (200).

Det er mange forskjellige forhold som bidrar til dårligere tannhelse. Mange legemidler har en antikolinerg effekt som gir redusert spyttmengde. Dette gir ikke bare plager med munntørrhet, men også økt risiko for hull i tennene (karies). Tricykliske antidepressiva er de legemidlene innen psykofarmakologisk behandling som i størst grad gir munntørrhet, men også nyere antidepressiva samt nevroleptika gir i varierende grad munntørrhet. Munntørrhet kan i tillegg føre til infeksjoner i munnhulen og dårlig ånde.