Forside   Vedlegg  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Ekvivalenstabell (se referansen nederst på siden) og Definerte døgndoser (engelsk defined daily doses- DDD) for enkelte vanlige antipsykotiske legemidler.

Legemiddel Potens ratio Ekvivalente doser antipsykotisk effekt DDD (mg) Adm form
 
Første Generasjon Antipsykotikum
Høydose (lavpotente)
Klorpromazin (Hibanil®, Largactil®) 1.0 300.0 300.0 O
Klorprotixen (Truxal®) 2.0 150.0 300.0 O
Levomepromazin (Nozinan®) 1.0 300.0 300.0 O
Mellomdose
Dixyrazin (Esucos®) 6.0 50.0 50.0 O
Proklorperazin (Stemetil®) 6.7 45.0 100.0 O
Zuclopentixol (Cisordinol®) 4.0 75.0 30.0 O
Zuclopentixol dekanoat (Cisordinol Depot®) 7.0 42.0 15.0 P
Lavdose (høypotente)
Flupentixol (Fluanxol®) 50.0 6.0 6.0 O
Flupentixol dekanoat (Fluanxol ­depot®) 70.0 4.2 4.0 P
Haloperidol (Haldol®) 33.0 9.0 8.0 O
Haloperidol dekanoat (Haldol ­depot®) 50.0 6.0 3.3 P

Andre Generasjon Antipsykotikum
Amisulprid (Solian®) 1.0 300.0 400.0 O
Aripiprazol (Abilify®) 13.3 22.5 15.0 O
Clozapin (Leponex®, Clozapin®) 1.0 300.0 300.0 O
Olanzapin (Zyprexa®) 20.0 15.0 10.0 O
Olanzapin inj (Zypadhera®)   15.0 10.0 P
Quetiapin (Seroquel®) 1.3 225.0 400.0 O
Risperidon (Risperdal®) 66.0 4.5 5.0 O
Risperidon inj (Risperdal Consta®) 100.0 3.0 1.8 P
Sertindol (Serdolct®) 18.8 16.0 16.0 O
Ziprazidon (Zeldox®) 1.6 180.0 80.0 O


Antatte virkemekanismer for 2. generasjons antipsykotiske legemidler (AGA)

  Dopamin Serotonin (5HT)

Kolinerg- muskarinerg

Adrenerg

Hista min

Merknader
Preparater D1 D2 D3 D4 D5 1 2 3 6 7

Re- opp- tak

M1 M2 M5 <1 <2 Re- opp- tak H1  
Sertindol                   (-) (-)       (-)  
Ziprasidon        

A↑

D↓

A↓

C↑

      (I)     (I)    ↓ (I)  
Olanzapin  

A↓

C↓

      I     I  

Større affinitet til 5HT2 enn til D2

Quetiapin       A(I)                 I (I)   I  

Større affinitet til 5HT2 enn til D2

Amisulprid                                  
Risperidon                   (-) (-)   I (I)   (I)  
Aripiprazol   I (I)   A↑ A     I   (-) (-)   (I)     (I) Enkelte preparat med D2-agonisme
Clozapin (↓) (↓) (↓) (↓)           (↓)    ↓   Lav antidopamin--Effekt. Har også anti-serotinerge egenskaper


Referanse

 1. Rune A Kroken RA, Johnsen E, Ruud T, Wentzel-Larsen T and Jørgensen HA: Treatment of schizophrenia with antipsychotics in Norwegian emergency wards, a cross-sectional national study. BMC Psychiatry 2009, 9:24 doi:10.1186/1471-244X-9-24. BioMed Central Full Text, http://www.biomedcentral.com/1471-244X/9/24