Forside  2 Definisjoner, metode og prosess  

2 Definisjoner, metode og prosess

2.2 Rusmidlenes virkninger

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Bruk av rusmidler kan gi en subjektiv følelse av spenningsreduksjon og avslapping og reduksjon av plager og symptomer. Rusmidlene kan svekke viktige nevrokognitive funksjoner som konsentrasjon, hukommelse, motorisk koordineringsevne, reaksjonshastighet og resonneringsevne og kan redusere kontroll og hemninger.

Psykiske skadevirkninger

De psykiske skadevirkningene er avhengig av individuell sårbarhet. Noen personer er spesielt følsomme for rusmidlenes destabiliserende virkninger. Det gjelder ofte for personer med diagnosene schizofreni og bipolar lidelse, men også ved alvorlig personlighetsforstyrrelse.

Rusmidlenes ulike typer virkninger er illustrert i figuren under (jf. Folkehelseinstituttet: Rusmidler: typer og bruksmønstre.).

fig1_kap3.2

Figur 1 Rusmiddelvirkninger og klassifikasjon