Forside  2 Definisjoner, metode og prosess  

2 Definisjoner, metode og prosess

2.4 Metode og prosess

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Kunnskapsgrunnlaget for utforming av retningslinjen er basert på

 • to kunnskapsoppsummeringer utført av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
 • supplerende kunnskapsinnhenting
 • erfaringer fra inviterte fagpersoner
 • høringer med fagpersoner og representanter for brukerorganisasjoner i to rådslag
 • to møter i bredt sammensatt referansegruppe

Utkast til retningslinjer er sendt ut på intern og ekstern høring og mange gode innspill er innarbeidet i retningslinjen.