Forside  2 Definisjoner, metode og prosess   2.4 Metode og prosess  

2 Definisjoner, metode og prosess

2.4.3 GAP-undersøkelse

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Gap-undersøkelse eller «klinisk audit» er en metode som benyttes i forbindelse med forbedringsarbeid og kvalitetssikring av praksis. Metoden omfatter evaluering av egen praksis målt opp mot anbefalingene i aktuell retningslinje, og iverksetting av aktuelle forbedringstiltak.

Gap-spørreskjema inneholder spørsmål om holdninger til målgrupper, utredningspraksis, bruk av behandlingsmetoder, bruk av integrert behandling, samarbeid, kompetansebehov og holdninger til retningslinjer. Resultater fra gap-undersøkelser gir anledning til å reflektere over egen praksis, velge ut forbedringsområder samt planlegge og iverksette mål. Ved å gjøre en slik undersøkelse vil en kunne identifisere eventuelle gap mellom egen praksis og sentrale anbefalinger i den aktuelle retningslinjen.Gap-undersøkelser er på denne måten et hjelpemiddel for ledere som ønsker å implementere retningslinjer ved egen enhet eller avdeling.

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har utviklet en gap-undersøkelse knyttet til ROP-retningslinjen – rettet mot både ansatte i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern.

Gap-undersøkelse: Bestilling av gap-undersøkelser

.