Forside  2 Definisjoner, metode og prosess   2.4 Metode og prosess  

2 Definisjoner, metode og prosess

2.4.6 Gradering av kunnskapsgrunnlaget

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Det vitenskapelige grunnlaget for å vurdere kunnskapsgrunnlaget når det gjelder validitet av kartleggingsverktøy og effekt av psykososial behandling er vektlagt på ett av seks nivåer:

Kunnskap som bygger på systematisk metaanalyse av enten populasjonsbaserte kohortstudier, kasus-kontrollstudier eller randomiserte kontrollerte forsøk.

Nivå 1a

Kunnskap som bygger på minst ett randomisert kontrollert forsøk.

Nivå 1b

Kunnskap som bygger på minst én godt utformet studie uten randomisering.

Nivå 2a

Kunnskap som bygger på minst én annen type godt utformet kvasieksperimentell studie.

Nivå 2b

Kunnskap som bygger på godt utformete, ikke eksperimentelle beskrivende studier, som sammenlignende studier, korrelasjonsstudier og kasusstudier.

Nivå 3

Kunnskap som bygger på rapporter eller oppfatninger fra ekspertkomiteer og/eller klinisk ekspertise hos respekterte autoriteter.

Nivå 4