Forside  3 Forekomst  

3 Forekomst

3.5 Forekomst av ROP-lidelser blant bostedsløse

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

En betydelig andel bostedsløse har sannsynligvis ROP-lidelser. Kartlegging 13 viser at det i 2008 var registrert 6100 bostedsløse. Kartleggingen viste også at bostedsløshet i stor grad er et storbyfenomen. Om lag 60 prosent av de bostedsløse har rusmiddelproblemer og 32 prosent har psykisk sykdom. (Omkring 25 prosent hadde kombinasjon av rusmiddelavhengighet og psykisk lidelse. Det siste er opplysninger fra 2005).13 Norges byggforskningsinstitutt (Byggforsk) og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har gjort studier av bostedsløse i Norge i 1996, 2003, 2005 (Hansen et al., 2006) og 2008.