Forside  3 Forekomst  

3 Forekomst

3.7 Forekomst av ROP-lidelser når personer begår voldelige handlinger/drap

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Det er ofte en sammenheng mellom ruslidelser og både vold og drap. De fleste undersøkelser av vold eller drap har kommet frem til at ruslidelser er den psykiske helsefaktoren som er viktigst, ved siden av en antisosial personlighetsforstyrrelse i henhold til ICD-10. Bruk av alkohol er relatert til en større andel av alvorlige voldshendelser og drap enn andre rusmidler. Pasienter med psykotiske lidelser har en tendens til å få en lett forverring av sin tilstand av tilsynelatende beskjedne inntak av rusmidler, men om dette øker faren for utøvelse av vold, er uklart. Det kan imidlertid slås fast at svært mange drap begått av psykisk syke er rusrelaterte. I NOU 2010:3 Drap i Norge i perioden 2004-2009 vises det til totalt 38 prosent (49 av 129 gjerningspersoner) som hadde én eller flere diagnoser innen rusområdet. Dette inkluderte ni personer med rusutløst psykose hvorav fem også hadde en alvorlig psykisk lidelse.