Forside  3 Forekomst  

3 Forekomst

3.8 Forekomst og særtrekk i de viktigste sykdomsgruppene

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
Prosedyrer og verktøy
 

I tillegg til personer med alvorlige ruslidelser, er det syv pasientmålgrupper som har stor sannsynlighet for samtidige lidelser. Det er personer med:

Eksempelvis foreligger det en rekke undersøkelser som viser at pasienter med bipolar lidelse eller schizofreni oftere misbruker rusmidler enn personer med andre psykiske lidelser. En undersøkelse fra Oslo viste at pasienter med stabil schizofreni eller bipolar lidelse hadde 44 prosent høyere andel med livstidsforekomst av illegalt rusmiddelbruk enn en kontrollgruppe. Spesielt var bruken av sentralstimulerende legemidler høy blant pasienter med schizofreni (Ringen et al., 2008).

De viktigste psykiatriske diagnosene og hvilke særtrekk som knyttes til samtidig rusbruk, er kort beskrevet i dette kapitlet.