3 Forekomst

3.8.4 Depresjon og ruslidelser

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Alvorlig depresjon uten psykose er vanlig blant personer som behandles for ruslidelse (Landheim et al., 2002). Hos mange blir depresjonen bedre i løpet av behandlingen, men det gjenstår en gruppe som fortsatt har depresjon også etter lengre tids rusfrihet. Det er viktig at disse pasientene mottar spesifikk behandling for sin depresjon (Ravndal and Vaglum, 1994).