3 Forekomst

3.8.6 Hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD og ruslidelser

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Hyperkinetisk forstyrrelse dreier seg om vedvarende problemer oppstått i tidlige barneår. I ICD-10 skilles det mellom forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet, hyperkinetisk atferdsforstyrrelse, andre spesifikke hyperkinetiske atferdsforstyrrelser og uspesifikk hyperkinetisk atferdsforstyrrelse.Tilstanden samsvarer stort sett med den mer kjente betegnelsen i DSM-IV: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (AD/HD).

Kjernesymptomene kan deles inn i tre hovedgrupper:

 1. Konsentrasjonsproblemer/oppmerksomhetssvikt
 2. Hyperaktivitet
 3. Impulsivitet

Forekomsten er klart høyere i populasjoner med kjent ruslidelse enn i normalbefolkningen. Prevalensen i fengselspopulasjoner synes å være spesielt høy (Rasmussen et al., 2001, Rosler et al., 2004a).