Forside  4 Etikk og juridiske aspekter   4.2 Etiske dilemmaer  

4 Etikk og juridiske aspekter

4.2.2 Når samtidig ruslidelse og psykisk lidelse påvirker andre

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Behandlere kan komme i lojalitetskonflikt mellom pasientens ønsker på den ene siden, og hensynet til pasientens helse, hensynet til fare for andre, eller hensynet til barn på den andre siden. Psykisk helsevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernsloven regulerer slike forhold. Barnevernloven er tydelig på at barnets behov skal gå foran den voksnes behov når ulike behov veies mot hverandre. Når det gjelder behandling tar man alltid utgangspunkt i pasientens egen behandlingsmotivasjon og opplevelse av en situasjon. I noen tilfeller vil imidlertid dette prinsippet måtte vike, for eksempel av hensyn til barnets beste.