Forside  

6. Utredning

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Snakkomrus.no

- Er en nettressurs knyttet til temaet rusmidler. Her finner du elektroniske kartleggingsverktøy, fagstoff, filmer og annet læringsmateriell bla. video opplæring som kan gjøre deg til en bedre rådgiver/ bedre rustet til  i samtaler om bruk av alkohol og andre rusmidler.

Målgruppe: Nettstedet er spesielt laget for ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, i NAV og i spesialisthelsetjenesten.

Oversikt over alle kartleggingsverktøyene i retningslinjen

Kartlegging av rusmiddelets funksjon og motivasjon for endring

Verktøy Hva Tilgjengelighet
Alcohol-E Kartlegger rusens funksjon og ulike sider av pasientens motivasjon for endring Snakkomrus.no, gratis
DUDIT-E Kartlegger rusens funksjon og ulike sider av pasientens motivasjon for endring Snakkomrus.no, gratis

 

Kartlegging av alkohollidelser hos pasienter med kjent psykisk lidelse

Verktøy Hva Tilgjengelighet

AUDIT

Alcohol Use Identification Test

Et screeningsverktøy for å identifisere problemfylt bruk av alkoholforbruk de siste 12 måneder. Snakkomrus.no, gratis

CAGE

Cut down, Annoyed, Guilty, Eye Opener

Fire spørsmål for å identifisere alkoholproblemer.

Snakkomrus.no, gratis

 

Kartlegging av stofflidelser hos pasienter med kjent psykisk lidelse

Verktøy Hva Tilgjengelighet
DUDIT
Drug Use Disorder Identification Test
Et selvrapporteringsskjema for å identifisere rusproblemer Snakkomrus.no, gratis

 

Kartlegging av psykotisk lidelse hos personer med kjent ruslidelse

Verktøy Hva Tilgjengelighet
MINI
Mini Internasjonalt Nevropsykiatrisk Intervju (DSM-IV)
M.I.N.I. 6.0.0 er et screening-instrument utviklet for utredning av psykiske lidelser (i alt 16 moduler, inkludert suicidalitet) i henhold til diagnosesystemet DSM-IV.

Screening instrument til utredning av psykisk lidelse i henhold til diagnosesystemet DSM-IV
 

 

Kartlegging av ikke-psykotiske lidelser hos personer med kjent ruslidelse

Verktøy Hva Tilgjengelighet
MINI SCREEN (DSM-IV) Er nært knyttet til M.I.N.I. og er et enkelt verktøy beregnet til hjelp i utredningen av psykiske lidelser  

 

Kartlegging av hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD hos personer med kjent ruslidelse

Verktøy Hva Tilgjengelighet
ASRS 6
Adult ADHD Self-Report Scale
Et selvrapporteringsskjema med 6 spørsmål som brukes i forhold til utredning av av hyperkinetisk forstyrrelse (Attention-Deficit/HyperactivityDisorder; ADHD) hos voksne. Harvard, gratis
MINI PLUS (DSM-IV) M.I.N.I. Plus, 5.0.0 er en utvidet utgave av MINI 5.0.0 og utreder flere psykiske lidelser. Den består av i alt 26 moduler, inkludert suicidalitet.

Har 9 ekstra diagnostiske kriterier i forhold til MINI og mer detaljerte intervjuspørsmål
 

 

Kartlegging av angst og depresjon hos personer med kjent ruslidelse

Verktøy Hva Tilgjengelighet
SCL-10
Symptom Check List
Kartlegging av angst og depresjon. Snakkomrus.no, gratis

 

Kartlegging av psykososiale forhold

Verktøy Hva Tilgjengelighet
EuropASI/ADAD Et internasjonalt anerkjent og utbredt kartleggingsverktøy knyttet til rusmiddelavhengighet på individnivå. Krever sertifisering. Nasjonal kompetansetjeneste ROP tilbyr kurs.

 

Kartlegging av voldsrisiko

Verktøy Hva Tilgjengelighet
VRS-10 Utredningsverktøy for voldelig atferd På nettsidene til de tre Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri finnes beskrivelse av forskjellige verktøy og hvilke kvalifikasjoner som trengs for å bruke dem:  www.sifer.no
HCR-20 En sjekkliste for risikofaktorer for voldsatferd.  Den består av 20 ledd, organisert som 10 for fortid (”Historical”), 5 for nåtid (”Clinical”) og 5 for fremtid (”Risk management”). Krever opplæring ved et av de tre Kompetansesenterne for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri: www.sifer.no

 

Diagnostiske verktøy for  utredning av samtidige psykiske lidelser og ruslidelser:

Verktøy Hva Tilgjengelighet
MINI PLUS (DSM-IV) Diagnostisk intervju M.I.N.I. Plus, 5.0.0 er en utvidet utgave av MINI 5.0.0 og utreder flere psykiske lidelser. Den består av i alt 26 moduler, inkludert suicidalitet.  
SCID-5-KV Diagnostisk intervju (DSM-5) som dekker de oftest forekommende diagnosene i klinikk innen psykisk helsevern for voksne Selges av Gyldendal
PRISM-5 Psychiatric Research Interview for Substance and Mental Disorders (DSM-5) er et diagnostisk databasert verktøy som er spesielt beregnet på å kartlegge forholdet mellom psykisk lidelse og rusmisbruk og avdekke hva som er uavhengige (primære) psykiske lidelser og hvilke tilstander som er rusutløst. Krever sertifisering. Nasjonal kompetansetjeneste ROP tilbyr kurs.

 

Diagnostisering av personlighetsforstyrrelser

Verktøy Hva Tilgjengelighet
ICD-10 Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av
sykdommer og beslektede helseproblemer
KITH, gratis
SCID-5-PF (DSM-5) som korrigeres med
kriteriene i ICD-10
Diagnostisk intervju for personlighetsforstyrrelser.

Selges av Gyldendal

Krever ikke sertifisering, men Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) arrangerer kurs.