Forside   6. Utredning  

6.10 Utredning av selvmordsrisiko

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 25. Det bør vurderes å gjøre en risikovurdering når det gjelder selvmord hos ROP-pasienter - -
Vedlegg
 

Livstidsprevalens for selvmord ved schizofreni er i nyere studier anslått til omkring 5 prosent (Sortland and Egeland, 2008). Også ruslidelser gir betydelig økt risiko for selvmord. I en nyere norsk oppfølgingsstudie over 20 år av unge stoffmisbrukere (fulgt etter innleggelse i behandlingsinstitusjon) var omkring 38 prosent døde. Av disse dødsfallene skyldtes 11 prosent selvmord (Odegard et al., 2007).

Høyest risiko for selvmord har personer med bipolar lidelse der omkring 1 prosent årlig tar sitt liv. Det er omkring 60 ganger høyere enn i normalbefolkningen (Fountoulakis et al., 2008). Det bør vurderes å gjøre en risikovurdering når det gjelder selvmord hos ROP-pasienter(anbefaling 25). Risiko er størst ved alvorlig psykisk lidelse og alvorlig ruslidelse, dersom det har vært gjort tidligere selvmordforsøk og ved brudd i relasjoner og dårlig nettverk.

Vurdering av risiko for selvmord må følge anerkjente prinsipper for slik vurdering. Retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern (IS-1511) 40 gir anbefalinger både for kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko, behandling og oppfølging etter utskriving fra psykisk helsevern.40 Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern, IS-1511, PDF (Helsedirektoratet, 2008a)