Forside   6. Utredning  

6.13 Diagnostiske verktøy for utredning av samtidige psykiske lidelser og ruslidelser

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 35. Diagnostisk utredning av psykisk lidelse og ruslidelse anbefales gjort med verktøyene MINI PLUS, SCID-5-KV eller PRISM-5 C 3
Vedlegg
 

En psykiatrisk diagnose settes etter ICD-kriteriene for den enkelte lidelsen. I tillegg finnes diagnostiske verktøy som er utarbeidet som ekstra hjelpemidler for leger og psykologer. Kunnskapsgrunnlaget for anbefalinger om diagnostiske verktøy er begrenset 43 . De fleste anbefalingene er derfor basert på faglig konsensus av eksperter.

I korte trekk anbefales følgende:

 • Enkel diagnostisering: MINI PLUS 
 • Mer omfattende diagnostisering: SCID-5-KV (selges av Gyldendal)
 • Personlighetsforstyrrelser: SCID-5-PF (selges av Gyldendal) og korrigere med kriteriene i ICD-10
 • Psychiatric Research Interview for Substance and Mental Disorders’ (PRISM-5): Krav om kurs og sertifisering for å bruke det. PRISM er videreutviklet fra verktøyet SCID 44 , men er spesielt beregnet på å kartlegge nærmere forholdet mellom psykisk lidelse og rusmisbruk og avdekke hva som er uavhengige (primære) psykiske lidelser og hvilke tilstander som er rusutløst.

Diagnostisk utredning av psykisk lidelse og ruslidelse anbefales gjort med verktøyene MINI PLUS, SCID-5-KV eller PRISM-5  45 (anbefaling 35).


43 Fem diagnostiske instrumenter ble av Kunnskapssenteret ansett som referanseinstrumenter: SCID-I, CIDI, MINI, LEAD og omfattende klinisk vurdering basert på DSM- eller ICD-kriteriene. Kunnskapssenteret fant bare tre diagnostiske instrumenter for psykiske lidelser som ble testet mot disse referansetestene. Det gjelder følgende:

 • C-DIS (en computerbasert versjon av Diagnostic Interview Schedule). En forløper for CIDI er sammenlignet med SCID-II når det gjelder antisosial personlighetsforstyrrelse og alvorlig depresjon.
 • MMPI er sammenlignet med SCID-I når det gjelder alvorlig depresjon
 • PRISM-IV er sammenlignet med LEAD (Longitudinal Expert All Data) når det gjelder stemningslidelser, schizofreni, borderline personlighetsforstyrrelse og antisosial personlighetsforstyrrelse, foruten avhengighet av flere stoffer
  En av de undersøkte testene – MMPI har sitt anvendelsesområde knyttet til diagnostisering av personlighetsforstyrrelser og brukes vanligvis ikke som diagnostisk instrument for depresjon, slik det er gjort i en av disse undersøkelsene. Ett av referanseinstrumentene - MINI PLUS er relativt kortfattet. Det er usikkert om dette er tilstrekkelig validert som diagnostisk instrument for pasienter med samtidig ruslidelse.

44 SCID: Structured Clinical Interview for DSM