Forside   6. Utredning  

6.5 Kartlegging av ruslidelse blant personer med kjent psykisk lidelse

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 13. Når en person som er i kontakt med hjelpeapparatet har psykiske problemer, må rusmiddelbruk kartlegges C 4
Vedlegg
Prosedyrer og verktøy
 

For noen vil relativt små mengder av rusmidler forverre symptomer på alvorlig psykisk lidelse og redusere evnen til å mestre symptomene. Når hjelpeapparatet avdekker psykiske problemer ved kontakt med hjelpeapparatet, må rusmiddelbruk kartlegges (anbefaling 13).

I tillegg til bruk av kartleggingverktøy kan man spørre pasienten direkte. I de fleste utredninger er klinisk intervju og observasjon den hyppigst anvendte metode. Det er dokumentert at pasienter svarer ærlig på spørsmål om bruk av rusmidler dersom de føler seg trygge på at svarene ikke fører til negative reaksjoner (Helseth et al., 2005).

Todelt kartlegging for ruslidelse

Kartlegging av ruslidelser gjøres todelt med bruk av egne verktøy for alkohollidelser og for stofflidelser siden det ikke er funnet gode kartleggingverktøyer både for alkohol- og stofflidelser.

Ruslidelse Kartleggingsverktøy
Alkoholidelse AUDIT, CAGE
Stofflidelse DUDIT

CAGE er en kort test med 4 spørsmål. AUDIT: Alcohol Use Disorder Identification Test består av 10 spørsmål og DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test) har 11 spørsmål som er basert på kriteriene i DSM-IV og ICD-10 for risikofylt bruk, misbruk/skadelig bruk eller avhengighet.