6.5.1 Kartlegging av alkohollidelser hos pasienter med kjent psykisk lidelse

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 14. Kartlegging av problemfylt bruk av alkohol hos personer med kjent psykisk lidelse anbefales gjort med verktøyene CAGE eller AUDIT A 1b
Vedlegg
Prosedyrer og verktøy
 

Kunnskapsoppsummering

Kunnskapsoppsummeringen gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har vist gode resultat ved bruk av to tester; CAGE og AUDIT. Begge testene har tilfredsstillende sensitivitet og spesifisitet når det gjelder alkohollidelse hos personer med psykisk lidelse, og begge er egnet til bruk. Begge er korte tester. AUDIT har vist seg å ha noe bedre egenskaper for kartlegging og vil i mange sammenhenger være best egnet. Likevel kan begge testene anbefales til kartlegging av alkohollidelse blant personer med kjent alvorlig psykisk lidelse. Det er også sannsynlig at de egner seg godt til kartlegging av mindre alvorlig psykisk lidelse. Kartlegging av problemfylt bruk av alkohol hos personer med kjent psykisk lidelse anbefales gjort med verktøyene CAGE eller AUDIT (anbefaling 14).