6.5.2 Kartlegging av stofflidelser hos pasienter med kjent psykisk lidelse

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 15. Kartlegging av problemfylt bruk av narkotiske stoffer eller legemidler hos personer med kjent psykisk lidelse anbefales gjort med verktøyet DUDIT B 3
Vedlegg
Prosedyrer og verktøy
 

Gjennomgangen viste at eksisterende kartleggingsverktøy for stofflidelser ikke er tilstrekkelig validert i populasjoner av personer med psykisk lidelse. Det er ikke funnet noen kartleggingsverktøy som har gode testresultater i denne populasjonen. Noen tester er for tiden under utprøving i Norge (DUDIT og DTES 33 ). På det nåværende tidspunkt anbefales DUDIT som kartleggingsverktøy for stofflidelse blant personer med kjent psykisk lidelse. Fordi DUDIT er bygget opp på samme måte som AUDIT, antas det at den er enklere å implementere enn andre verktøy. Kartlegging av problemfylt bruk av narkotiske stoffer eller legemidler hos personer med kjent psykisk lidelse anbefales gjort med verktøyet DUDIT (anbefaling 15).


33 DTES:  Drug Taking Evaluation Scale gir en rask gradering av pasientens rusmisbruk og funksjon og bygger på vanlige kliniske intervjuer under forutsetning av at disse omfatter rusanamnese