6.5.3 Kartlegging med bruk av biologiske tester

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 16. Kartlegging av rusmiddelbruk ved bruk av urin-, blod-, spytt- eller pusteprøve bør vurderes som supplement til annen type kartlegging, spesielt i psykiatriske akuttavdelinger B 3
Vedlegg
 

En vanlig medisinsk undersøkelse vil i noen tilfeller gi mistanke om rusmiddelmisbruk. Det gjelder spesielt ved bruk av sprøyter eller langvarig bruk av store mengder alkohol. Kartlegging av ruslidelse ved bruk av urin-, blod-, spytt- eller pusteprøve bør vurderes som supplement til annen type screening, spesielt i psykiatriske akuttavdelinger (anbefaling 16).

Testing av biologisk materiale vil kunne dreie seg om:

 • testing av alkohol i utåndingsluft, blod eller urin
 • testing av andre rusmidler i urin, spytt eller blod. Hår og svette kan også brukes for analyse av rusmidler, men er foreløpig mindre aktuelt.
 • andre analyser i blod som kan gi indikasjon på bruk av rusmidler 34


34
 • Gamma GT (sensitivitet for alkohollidelse omkring 50 %, lavere hos kvinner. Spesifisitet er lav,
 • CDT (= carbohydratdeficient transferrin), sensitivitet for alkohollidelse omkring 20-60 % (lavere hos kvinner). Spesifisitet relativt høy,
 • Patologi i følgende prøver kan ses ved redusert leverfunksjon: MCV, bilirubin, INR, TPK. Utslag på slike prøver forutsetter betydelig redusert leverfunksjon, og forandringer er lite spesifikke,
 • ALAT kan være forhøyet ved leverbetennelse (hepatitt). Kronisk hepatitt kan blant annet skyldes langvarig alkoholbruk eller infeksjon med hepatitt C virus (HCV) eller hepatitt B virus (HBV), men det kan også skyldes en rekke andre forhold - blant dem overvekt
 • Anti-HCV antistoff (antistoff mot HCV) påvises ved gjennomgått infeksjon. I Skandinavia er injeksjoner i forbindelse med stoffmisbruk nå den dominerende årsak til HCV-infeksjon. Også anti-HBs antistoff (antistoff mot hepatitt B virus) og anti-HAV antistoff (antistoff mot hepatitt A virus) kan skyldes smitte gjennom sprøytebruk, men de kan også skyldes vaksinering eller smitte på andre måter.