6.6.3 Kartlegging av hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD hos personer med kjent ruslidelse

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 20. Forenklet kartlegging av hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD anbefales gjort med spørsmål fra MINI PLUS eller ASRS 6 B 3
Vedlegg
Prosedyrer og verktøy
 

Forenklet kartlegging av hyperkinetisk forstyrrelse/AD/HD anbefales gjort med spørsmål fra MINI Plus eller ASRS 6 (anbefaling 20). ASRS 6 (AD/HD Adult Self-Report Scale) har 6 spørsmål. ASRS finnes også i en versjon med 18 spørsmål, men de 6 spørsmålene er funnet tilstrekkelig. ASRS er godkjent av WHO i norsk versjon 35 . ASRS 6 er validert i ulike populasjoner, inkludert ruspopulasjoner. Verktøy for kartlegging og diagnostisering av hyperkinetisk forstyrrelse eller AD/HD ble ikke undersøkt i Kunnskapssenterets undersøkelse.