Forside   6. Utredning  

6.7 Kartlegging av ROP-lidelser på ulike arenaer /i ulike populasjoner

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Oppsummert viser undersøkelsene at omfanget av ROP-lidelser er stort innenfor TSB og psykisk helsevern – spesielt i akuttavdelinger, rehabiliteringsavdelinger og sikkerhetsavdelinger. Det gjelder også blant innsatte i fengsel og blant personer uten fast bopel. Vi vet noe mindre om personer med ROP-lidelser som er klienter ved NAV, samt innen allmennmedisin. Grupper av personer som det er særlig aktuelt å kartlegge med hensyn til psykisk lidelse (utenfor psykisk helsevern) er personer med kjente rusmiddelproblemer, personer som behandles innenfor TSB, samt personer som er innsatt i fengsel (jf. Kapittel 3.6 ”Forekomst av ROP-lidelser blant innsatte i fengsel”).