6.8.5 Rusrelaterte akutte overdoser

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
Prosedyrer og verktøy
 

For opioidmisbrukere i Norge er overdose den vanligste dødsårsaken oftest knyttet til bruk av flere rusmidler samtidig. Overdosedødeligheten i Norge er blant de høyeste i Europa, noe som antakelig henger sammen med at så mange heroinbrukere tar stoffet med sprøyte. Faren for overdose øker med alderen til brukeren. Bruk av alkohol og/eller benzodiazepiner bidrar i mer eller mindre grad til de fleste overdosedødsfallene, selv om de i seg selv sjelden fører til dødsfall når de brukes alene. Sjansen for overdoser er for eksempel ti til fjorten ganger høyere enn vanlig etter utskrivning fra institusjon eller fengsel. Studier viser at substitusjonsbehandling med metadon eller buprenofin (LAR) beskytter mot overdosedødelighet.

Overdoser

Mange overlever én eller flere alvorlige overdoser. Enhver overdose innebærer redusert blodsirkulasjon til hjernen. Det er sannsynlig at kognitiv funksjon i noen tilfelle kan bli svekket etter heroinoverdoser (Drake et al., 2000).

Også høye doser av sentralstimulerende stoffer, alkohol, og GHB 36 kan føre til dødsfall.

Økt dødelighet

Økt dødelighet er dessuten knyttet til ulykker der fører av båt eller bil er rusmiddelpåvirket, samt til alkoholrelatert vold.


36 Gammahydroksybutyrat, GHB, er et naturlig forekommende stoff som er lett å framstille. Stoffet er tidligere brukt som narkosemiddel, er dempende og kan føre til koma og hjertestans