Forside   6. Utredning  

6.9 Utredning av psykososiale forhold

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 23. Det bør gjøres en kartlegging av personens bosituasjon, familie og nettverk, økonomi, ernæring, helse og eventuelt kriminalitet, for eksempel ved bruk av EuropASI B 3
Vedlegg
Prosedyrer og verktøy
 

Det bør gjennomføres en kartlegging av personens bosituasjon, familie og nettverk, økonomi, arbeid og utdanning, ernæring og helse og eventuelt kriminalitet, for eksempel ved bruk av EuropASI. Addiction Severity Indeks (ASI) ble utviklet i USA. Det finnes også en europeisk versjon EuropASI 37 som er i bruk i Norge. Dette verktøyet kan brukes ved enkel utredning av somatisk og psykisk helse for å fremskaffe bred oversikt over viktige bakgrunnsforhold for personer med ROP-lidelser (anbefaling 23). Verktøyet krever noe opplæring 38 .


37 EuropASI kartlegger følgende: sosiale forhold, somatisk helse, utdanning, arbeid og økonomi, bruk av alkohol og stoff, kriminalitet, familie og nettverk, psykisk helse