6.9.4 Økonomi

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Det er store variasjoner i inntektsforhold og gjeld blant personer med ROP-lidelser. Noen har en betydelig gjeld. Problemet med gjeld kan være undervurdert. Mange har dårlig økonomi helt uavhengig av eventuelle gjeldsproblemer, og hører til samfunnets fattigste. Det er derfor viktig å utrede muligheter for bedret økonomi og rettigheter innenfor trygdelovgivningen, Lov om sosiale tjenester i NAV 39 og helse- og omsorgstjenesteloven. Det vises til kapittel 8.3.4 ”Kommunens ansvar for økonomisk hjelp og oppfølging”.39 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18.12.2009 nr. 131 (Lov om sosiale tjenester i NAV)