Forside   6. Utredning  

CAGE

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
Prosedyrer og verktøy
 

CAGE (Cut down, Annoyed, Guilty, Eye opener) er en kort test med 4 spørsmål:


Har du noen gang tenkt at du burde drikke mindre?
Har du noen gang ergret deg over at andre kritiserer alkoholbruken din?
Har du noen gang hatt skyldfølelse på grunn av alkoholbruk?
Drikker du av og til neste morgen (etter å ha drukket alkohol om kvelden)? 

 

 • Ett positivt svar: Person i risikogruppe for misbruk.
 • To positive svar: Høy sannsynlighet for at personen er misbruker


Les mer om CAGE.