Forside  7 Behandling og oppfølging  

7 Behandling og oppfølging

7.2 God terapeutisk relasjon

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

En god relasjon mellom bruker og hjelper er en nødvendig forutsetning for både utredning, behandling og oppfølging. En rekke studier viser at en god terapeutisk relasjon har betydning for utfallet av behandling, både poliklinisk og i institusjon (Horvath, 2006). Dersom kvaliteten på den terapeutiske relasjonen er god, blir pasienter/klienter lengre i rusbehandling (Meier, 2005). Overfor mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser blir betydningen av langvarige relasjoner fremhevet som spesielt viktig (Mueser et al., 2003).

Visse behandleregenskaper har betydning for et godt behandlingsresultat. Disse blir ofte beskrevet som viktigere enn hvilken metode som blir brukt (Miller and Rollnick, 2002). Klassiske utslagsgivende behandleregenskaper er beskrevet som ekthet, ubetinget positiv oppmerksomhet og empati (Rogers, 1959).

I terapeutisk arbeid med ruslidelse og psykisk lidelse kan det være nødvendig å balansere relasjonsfaktorer som aksept og empatisk lytting med relasjonsfaktorer som tydelighet og utfordring. Dette er et utfordrende arbeid som krever mye oppmerksomhet fra den enkelte behandler. I tillegg vil behandleren trenge en mulighet for å diskutere relasjoner i et kollegafellesskap eller gjennom veiledning.

Det kan ofte ta tid å oppnå en god relasjon som gjør det mulig å benytte terapeutiske metoder.