Forside  7 Behandling og oppfølging   7.5 Psykoterapeutiske behandlingstiltak  

7 Behandling og oppfølging

7.5.2 Stadiebasert behandling

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

En nyttig arbeidsmetode i behandlingen av personer med ROP-lidelser kan være stadiebaserte behandlings- og hjelpetiltak. Å tilpasse behandlingen til personens motivasjon og deltakelse, er basert på ideen om stadiebasert behandling -’stages of treatment’ (Osher & Kofoed, 1989). Slik stadiebasert behandling er igjen basert på endringsstadiene - ”stages of change” (Miller and Rollnick, 2002).

Behandlings- og hjelpetiltakene. som må være i tråd med brukerens helsetilstand, kan oppsummeres slik:

 • Kontaktetablering, relasjonsutvikling og tillitsskaping, gjerne ved hjelp av motiverende intervju
 • Stabilisering av kontakten og etablering av allianse med pasienten
 • Integrerte og individuelt tilpassede behandlingsmetode
 • Tilbakefallsforebygging, identifisering og planlegging med tanke på risikosituasjoner