Forside  7 Behandling og oppfølging   7.5 Psykoterapeutiske behandlingstiltak  

7 Behandling og oppfølging

7.5.3 Læringsbaserte tiltak

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 50. Det bør vurderes å ta i bruk læringsbasert behandling (contingency management) for å stimulere til redusert rusmiddelmisbruk B 2a
Vedlegg
 

Det foreligger dokumentasjon på at godt tilrettelagte læringsbaserte opplegg (”contingency management”) stimulerer til redusert rusmiddelbruk. Dette handler om å knytte positive og belønnende konsekvenser til rusfrihet på konkrete måter.  Læringsbasert behandling er lite brukt i Norge. Det bør vurderes å ta i bruk læringsbasert behandling (contingency management) for å stimulere til redusert rusmiddelbruk (anbefaling 50).