Forside  7 Behandling og oppfølging   7.5 Psykoterapeutiske behandlingstiltak  

7 Behandling og oppfølging

7.5.4 Psykoedukative tiltak

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 51. Det bør gis opplæring i psykoedukative tiltak som omfatter utvikling av ferdigheter i kommunikasjon og problemløsing til pasienter og pårørende C 4
Vedlegg
 

Det er gjort få forskningsmessige evalueringer av psykoedukative tiltak, men det anbefales likevel at det bør gis opplæring som omfatter utvikling av ferdigheter i kommunikasjon og problemløsning til personer med ROP-lidelser og deres pårørende (anbefaling 51).