Forside  7 Behandling og oppfølging   7.7 Sosialrettede oppfølgingstiltak  

7 Behandling og oppfølging

7.7.1 Støttetiltak i nærmiljøet

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Frivillige støttetiltak i nærmiljøet er viktige fordi slike tiltak kan være langvarige (i motsetning til lønnet behandlings- eller hjelpepersonell). Støttetiltak kan være brukerdrevne tiltak i regi av ideelle hjelpeorganisasjoner og nettverk som familie og venner.