Forside  7 Behandling og oppfølging   7.7 Sosialrettede oppfølgingstiltak  

7 Behandling og oppfølging

7.7.3 Forebygging av tilbakefall

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 54. I forebygging av tilbakefall bør man så langt som mulig unngå brudd i etablerte behandlingsrelasjoner - -
Vedlegg
 

Kortvarige tilbakefall er vanlig i aktiv behandling og er ikke til hinder for målsetting om full rehabilitering. Tilbakefall kan være en mulighet til å lære hvordan behandlingsforløpet kan forbedres. I forebygging av tilbakefall bør man så langt som mulig prøve og unngå brudd i etablerte behandlingsrelasjoner (anbefaling 54).