Forside  7 Behandling og oppfølging   7.7 Sosialrettede oppfølgingstiltak  

7 Behandling og oppfølging

7.7.4 Skadereduserende tiltak

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 55. Tjenesteytere bør hjelpe brukeren til å forstå rusen rolle og betydning slik at målsettingen for behandlingen kan forankres hos brukeren - -
Vedlegg
 

Hvis en person ikke klarer å slutte med rusmidler, bør han/hun hjelpes til å redusere rusmiddelbruken eller å bruke rusmidler på en måte som medfører mindre alvorlige negative konsekvenser (dvs et mindre skadelig bruksmønster). En viktig målsetting er best mulig opplevd livskvalitet for pasienten. Skadereduserende tiltak kan for eksempel bidra til å minske alvorlig helserisiko, som vold, overdose, selvmordsforsøk, hiv-infeksjon, hepatitt og polynevropati.

Forstå rusens rolle

Selv om det optimale målet i rusbehandling er totalavhold fra rusmidler (Vaillant, 2003), bør tjenesteyteren hjelpe brukeren til å forstå rusens rolle og betydning i eget liv slik at målsettingen for behandlingen kan forankres hos brukeren (anbefaling 55). Slik sett blir et svart/hvitt skille mellom skadereduksjon og totalavhold kunstig og unyansert. Mange vil komme til en erkjennelse om at et såkalt normalt bruksmønster er vanskelig å etterleve.