Forside  7 Behandling og oppfølging  

7 Behandling og oppfølging

7.8 Behandling for enkelte grupper av ROP-pasienter

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 56. Behandling av den enkelte psykiske lidelse bør følge direktoratets nasjonale retningslinje for den aktuelle psykiske lidelsen selv om pasienten også har en ruslidelse C 3
Nr. 57. Behandling av ruslidelsen bør følge anerkjente metoder for rusbehandling selv om personen også har en psykisk lidelse C 3
Vedlegg
 

Det er vesentlig bedre dokumentasjon på virksom psykososial behandling av psykiske lidelser enn av samtidige ruslidelse og psykiske lidelser.

Direktoratets nasjonale retningslinje

Det anbefales at behandlingen av den enkelte psykiske lidelse følger direktoratets nasjonale retningslinje for den aktuelle psykiske lidelsen, selv om pasienten har en ruslidelse, forutsatt at nye forskningsresultater ikke viser at annen behandling er bedre (Tiet and Mausbach, 2007) (anbefaling 56).

Likeledes anbefales at behandling av ruslidelsen følger anerkjente metoder for rusbehandling selv om personen også har en psykisk lidelse (anbefaling 57).

Det er viktig å identifisere spesielle undergrupper med særskilte behov. Eksempler på dette er personer som er bostedsløse over lang tid, somatisk syke, samt personer med hyppige tilbakefall og personer som sterkt motsetter seg behandling.