Forside  7 Behandling og oppfølging   7.8 Behandling for enkelte grupper av ROP-pasienter  

7 Behandling og oppfølging

7.8.5 Alvorlige personlighetsforstyrrelser

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Studier, i hovedsak på personer uten samtidig rusmisbruk, men med emosjonelt ustabile personlighetsforstyrrelser, viser noe bedre behandlingsresultater enn tidligere (Stone, 2006).  Det er derfor mulig å behandle emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse etter samme prinsipper med og uten samtidig ruslidelse (van den Bosch et al., 2002). Mest lovende synes bruk av metoden ”dialektisk atferdsterapi (DBT)” og behandling basert på mentalisering å være. Resultatene er imidlertid usikre.