Forside  7 Behandling og oppfølging   7.8 Behandling for enkelte grupper av ROP-pasienter  

7 Behandling og oppfølging

7.8.6 Spiseforstyrrelser

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Det finnes ikke dokumentasjon på gode behandlingstiltak for ruslidelser hos personer med spiseforstyrrelser. Behandling av spiseforstyrrelser må derfor følge anerkjente behandlingsmetoder for slik behandling. Det vises til Retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten, Statens helsetilsyn, 7-2000, IK-2714. Arbeidet med ny retningslinje er påbegynt.
Faglig veileder fra Barne- og ungdomspsykiatrisk forening, 2011, har et kapittel om spiseforstyrrelser.