Forside  7 Behandling og oppfølging  

7 Behandling og oppfølging

7.9 Behandling med legemidler

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
Prosedyrer og verktøy
 

Det er behov for mer kunnskap om behandling med legemidler av personer med ROP-lidelser. Derfor omtales dette kort og inneholder ingen anbefalinger. Det vises til Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet, IS-1701.

Bruk av legemidler og rusanamnese

For å gi god og forsvarlig behandling med legemidler er det viktig med en nøyaktig rusanamnese. Spesielt er det viktig å kartlegge hvilke rusmidler som brukes. Dette er viktig for å

 • redusere faren for respirasjonsstans
 • bli klar over risikoen for bivirkninger av legemidlene
 • få vite om interaksjonsmulighetene mellom rusmidler og legemidler

Generelt skal en være svært tilbakeholdende med å forskrive legemidler som har et avhengighetspotensial til mennesker som er avhengige av rusmidler.

Bivirkninger

Personer med ruslidelse kan være sensitive for bivirkninger. Det er derfor viktig å velge legemidler med få bivirkninger, starte med lave doser og trappe langsomt opp. En tett dialog med pasienten under oppstart og doseendring er helt avgjørende for å styre behandlingen slik at den ikke blir umuliggjort på grunn av bivirkninger. Så enkel dosering som mulig øker sannsynligheten for at legemidlene tas som forskrevet. Daglig utlevering, undervisning og annen form for oppfølging er nødvendig. Dersom pasienten lar være å ta medisiner regelmessig, vil det beste være ikke å behandle med legemidler før det er sannsynlig at behandlingen er gjennomførbar.

Ulike psykososiale intervensjoner

Ulike psykososiale intervensjoner vil være helt avgjørende for å få gode resultater av behandlingen. Behandling med legemidler alene vil som regel ikke føre til målet.