Forside  7 Behandling og oppfølging   7.9 Behandling med legemidler  

7 Behandling og oppfølging

7.9.1 Fare for respirasjonsstans

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
Prosedyrer og verktøy
 

Bruk av både rusmidler og legemidler kan dempe respirasjonssenteret i hjernen. Høye doser eller kombinasjon av stoffer og legemidler med denne egenskapen, kan føre til respirasjonsstans. Dette er en dødelig tilstand hvis den ikke blir behandlet umiddelbart. Oppkast og aspirering er også vanlige komplikasjoner i en slik situasjon. Alkohol, benzodiazepiner, opioider og GHB kan alle virke respirasjonsdempende alene, men spesielt i kombinasjon. En må derfor være ytterst varsom med å kombinere legemidler og nøye informere pasientene om faren for respirasjonsstans.